Trại STEAM Toàn Cầu


About


#Dạy học STEM  #Hợp tác Việt - Hàn  #Khoa học - Kĩ thuật

 

Thứ 7, 15/12/2018 | Thời gian: 8h00 - 11h00

STEM Valley: Số 98, Ngõ 31 - Hoàng Cầu - Ðống Ða - Hà Nội
 


Camp Date:
2018-12-15 → 2018-12-15

Location:

STEM Valley: Số 98, Ngõ 31 - Hoàng Cầu - Ðống Ða - Hà Nội,

Hà Nội, Vietnam


Registration Period:
2018-11-15 → 2018-12-15

Registration Limitation:
20

Registration Fee
$ 18